Skip to content

Train de trainer

Het is ook mogelijk om trainers op te leiden. Aandacht wordt besteed aan zowel trainersvaardigheden als aan de inhoud van Active Support. Thema’s als leerstijlen, omgaan met weerstand en het toepassen van interactieve werkvormen worden behandeld. De traindetrainer sluit aan bij de praktijk van de deelnemers en is naast de theorie gericht op ervaringsleren.

Back To Top