Skip to content

…Een goed begin is het halve werk…

Projecten

Een project is een geschikte manier om met Active Support aan de slag te gaan. De projectbegeleiding bestaat ondermeer uit advies en feedback. Onderdelen van een project zijn;

  • Startbijeenkomst; tijdens deze kick-off zijn alle betrokkenen van de partij. Gezamenlijk worden de gewenste uitkomsten van het project vastgesteld en commitment aan de doelstellingen uitgesproken.
  • Training; een basistraining Active Support voor degenen die in de praktijk aan de slag gaan.
  • Inrichting van teambesprekingen; om de link tussen training en praktijk te leggen worden de teambespreking ingericht aan de hand van de Active Support-plannen die gemaakt worden tijdens de training.
  • Training voor managers en gedragskundigen; om de actieve betrokkenheid van zorgmanagers en gedragskundigen te verzekeren worden hen een training Active Support aangereikt die bijdragen aan het proces in de praktijk.
  • Large Scale Conference; deze bijeenkomst geldt als de afsluiting van een project. Met alle betrokkenen wordt teruggeblikt, de stand van zaken opgemaakt en vooruitgeblikt naar de toekomst.
Back To Top