Skip to content

Werkmateriaal  

Behoeftenlijst

De behoeftenlijst wordt gebruikt om de domeinen van de huidige kwaliteit van bestaan van een persoon in kaart te brengen.

 • Wat zijn de levensomstandigheden van deze persoon?
 • Waar is er kans op verbetering?
 • Behoeftenlijst, klik hier

Talentenposter

Het doel van de talentenposter is het in kaart brengen van iemands persoonlijke talenten. De talentenposter belicht eigenschappen of vaardigheden waar iemand goed in is of waar hij goed in kan worden.

 • Welke talenten heeft deze persoon?
 • Welke talenten zijn juist wel of niet zichtbaar?
 • Talentenposter, klik hier

Positieve beeldvorming

Het doel van de positieve beeldvorming is om alle positieve kenmerken van een persoon uitputtend te inventariseren.

 • Wat zijn de voorkeuren, interesses, positieve eigenschappen en vaardigheden van deze persoon?
 • Wie heeft nog meer informatie om het positieve beeld compleet te maken?
 • Positieve beeldvorming, klik hier

Activiteitenplan

Het doel van het activiteitenplan is het realiseren van een voorspelbare en gevarieerde dag, met activiteiten die voor de persoon betekenisvol zijn en waarbij inspanning en ontspanning elkaar afwisselen.

 • Welke activiteiten maken de dag voorspelbaar?
 • Welke activiteiten maken de dag gevarieerd?
 • Welk activiteiten zijn inspannend, ontspannend en geeft betekenis?
 • Activiteitenplan, klik hier

Een hulpmiddel bij de voorbereiding van het activiteitenplan is een inventarisatie over de uitvoering van de activiteiten, de geboden ondersteuning en activiteiten die (onnodig) door de begeleider worden overgenomen.

 • Welke activiteiten worden momenteel overgenomen door begeleiding?
 • Welke van deze activiteiten kunnen samen met de persoon gedaan worden?
 • Welke activiteiten kan de persoon zelf doen of leren om zelf te doen?
 • Voorbereiding voor het activiteitenplan, klik hier

Gelegenheidsplan

Gelegenheidsplannen zijn bedoeld om de ervaringswereld van mensen met een beperking te verruimen en de eigen invloed te vergroten.

 • Wat vindt iemand leuk om te doen maar doet hij nooit meer?
 • Welke activiteiten heeft deze persoon nog nooit gedaan?
 • Wanneer wordt het plan geëvalueerd?
 • Gelegenheidsplan, klik hier

Instructieplan

Instructieplannen hebben tot doel om te leren en te ontwikkelen.

 • Wat kan de persoon leren, ook al is het maar een heel klein stapje?
 • Wat sluit aan bij zijn voorkeuren en interesses?
 • Wanneer wordt het plan geëvalueerd?
 • Instructieplan klik hier
Back To Top