Skip to content

Voor welke trainingen kunt u nog meer terecht bij Martin?

  • Handelingsgericht coachen; in deze cursus staat het coachen op basis van inhoudelijke doelstellingen centraal
  • Oplossingsgerichte therapie; in deze doelgerichte cursus ligt de focus niet op problemen maar op oplossingen en een positief toekomstperspectief.
  • Probleemgedrag in context; probleemgedrag wordt gevormd, in stand gehouden en versterkt door factoren in de context. Deze cursus biedt mogelijkheden om de context zodanig te beïnvloeden dat probleemgedrag afneemt.
  • Activerende gespreksvoering; in deze cursus gaat het om gesprekstechnische interventies teneinde de invloed van mensen met een licht verstandelijke beperking te vergroten.
  • Didactische vaardigheden; deze cursus ondersteunt de gedragskundige in de stap naar docent of trainer.
  • Positieve psychologie; zie dit interview
Back To Top