Skip to content

…Invloed ervaren, geeft een trots gevoel…

Doelgroep

Active Support is toepasbaar voor alle mensen van alle leeftijden die ondersteuning behoeven. Indien sprake is van een beperking kan dit variëren van een lichte enkelvoudige beperking tot en met een ernstige meervoudige beperkingen. De mate van de ondersteuning kan gevarieerd worden, dit is afhankelijk van de mogelijkheden van de persoon en de draagkracht van de mensen om hem heen.

Bij Active Support worden vijf niveaus van ondersteuning onderscheiden, waarbij er sprake is van lichte tot zeer intensieve ondersteuning, maar nooit meer dan echt nodig is. Opvallend is dat bij Active Support gesproken wordt van niveau van ondersteuning, in plaats van het gebruikelijke niveau van functioneren. Het ‘niveau’ wordt niet gekoppeld aan personen maar aan de geboden ondersteuning. De mate van de beperking leidt daarom niet tot stigmatiseren; het indelen van mensen in hokjes van mensen van ‘hoog’ dan wel ‘laag’ niveau, maar wordt gekoppeld aan de mate van de ondersteuning.

Back To Top