Skip to content

Ipse de Bruggen heeft Active Support geïntroduceerd. Active Support sluit goed aan bij de uitgangspunten van Ipse de Bruggen zoals beschreven in het Manifest. Na een pilot in 2018, wordt Active Support in 2019 in de organisatie uitgerold. Begeleiders, gedragskundigen en managers worden geschoold.

Back To Top