Skip to content

De medewerkers van thuiszorgorganisatie Mimosa in Utrecht worden dit jaar geschoold in Active Support en zij zijn inmiddels enthousiast aan de slag in de praktijk. De implementatie verloopt voorspoedig mede dankzij de inzet van iedereen die betrokken is bij deze organisatie.
Mimosa ondersteunt kwetsbare burgers, zoals mensen met een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische stoornis.

Back To Top