Skip to content

…Gewoon een kwestie van beter kijken…

Positieve invalshoeken

Active Support sluit aan bij de vaardigheden van een persoon. Het uitgangspunt is dat ieder persoon iets kan, ook al is dat maar een heel klein beetje. De focus ligt op wat iemand wel kan, niet wat hij niet kan. Van daaruit vindt je aanknopingspunten om verder mee te gaan.

Active Support sluit aan bij de voorkeuren en interesses van een persoon. Wat vind iemand leuk, waar wordt hij vrolijk van en wat boeit hem? Het kan zijn dan deze vragen moeilijk te beantwoorden zijn. Voorkeuren en interesses kunnen op de achtergrond zijn geraakt. Het is altijd zinvol om er naar op zoek te gaan omdat dit perspectief biedt op een beter leven.

Met Active Support ga je op zoek naar mooie persoonlijke eigenschappen. Het ontdekken van positieve eigenschappen lukt altijd omdat iedereen ze heeft.

De focus ligt op de positieve persoonskenmerken; wat maakt iemand leuk, 0f interessant, waarom houden mensen van hem? Deze vragen beantwoorden biedt gelegenheid om positieve beeldvorming te creëren. Deze beeldvorming wordt de basis om plannen te maken.

Met Active Support proberen we talenten boven tafel te krijgen. Talenten zijn soms op de voorgrond aanwezig maar er zijn ook latente talenten. Deze zijn nog niet zichtbaar en tot ontwikkeling gekomen. Gerichte aandacht voor de talenten geeft mensen de kans om tot bloei te komen.

Back To Top