Skip to content

…Deelnemen aan de samenleving en een bijdrage kunnen leveren is essentieel voor je gevoel van eigenwaarde…

 (zie boek, pag. 83)

Inclusieve samenleving

Active Support gaat uit van een aantal algemene principes die van belang zijn voor een zo gewoon mogelijk leven:

  • een netwerk van relaties hebben, waaronder familie en vrienden
  • continuïteit in relaties
  • deelnemen aan de samenleving
  • de kans krijgen om ervaringen op te doen en te leren
  • keuzemogelijkheden en controle over het eigen bestaan
  • een zekere status krijgen en gerespecteerd worden
  • behandeld worden als een individu

 

Back To Top