Skip to content

…Van mee mogen doen, naar mee gaan doen…

Houvast biedend

De visie van Active Support wordt gekenmerkt door twee begrippen; empowerment en inclusie:

  • Empowerment betekent het versterken van capaciteiten om meer regie te krijgen over de eigen situatie en daar de verantwoordelijkheid voor te nemen. Empowerment heeft in het kader van Active Support de betekenis van het versterken van de persoon, het voeren van regie over het eigen leven, zelfbepaling, invloed vergroten, eigen keuzes maken, autonomie en belangenbehartiging.
  • Inclusie is erop gericht dat ieder mens als waardevol lid kan deelnemen aan de samenleving. Dit betekent niet alleen aanwezig zijn in de samenleving, maar ook actief participeren. Inclusie gaat over volledig opgenomen zijn binnen een sociale context. Deze context kan een huishouden zijn of een lidmaatschap van een sportclub of bewoner van een woonwijk tot en met volwaardig burgerschap in de Nederlandse samenleving.

Active Support is gericht op het opbouwen en in stand houden van een vitaal sociaal netwerk.

Back To Top