Skip to content

 …Als je niet weet naar welke haven je vaart, is elke wind ongunstig…

Een gewenste toekomst

Active Support is een doelgerichte benadering.

Het stellen van doelen geeft richting, beweging en biedt perspectief, daarom is Active Support gericht op een gewenste toekomst. Er wordt niet achteruit gekeken maar juist vooruit; welk beeld heeft de persoon bij zijn gewenste toekomst? Hoe ziet hij het graag? Welke factoren maken dat hij een goed leven heeft? Deze vragen worden ook gesteld aan de mensen die voor de persoon belangrijk zijn. Wat wensen zij hem toe voor de toekomst?

  • Focus op de doelen dan vallen barrières weg,
  • Focus op de barrières dan vallen de doelen weg.

De focus op problemen maakt problemen vaak alleen maar groter, bovendien leert de praktijk dat sommige problemen als vanzelf kunnen verdwijnen, juist door er geen aandacht aan te geven

Een gewenste toekomst kan uiteenvallen in kleine doelen, stapsgewijs wordt een positief proces in werking gezet. Want ook kleine stappen kunnen van grote betekenis zijn en  motivatie opleveren.

Back To Top