Skip to content

In de meervoudige casestudy naar veranderingen in zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag verwijst auteur Vanessa Olivier Pijpers naar Active Support. De bevindingen van haar onderzoek wijzen uit dat het ecologisch perspectief aanvullende inzichten biedt aan recente studies over het implementeren van methoden zoals Active Support. Hands-on trainingen en praktisch leiderschap lijken nodig voor het slagen van de methodiek. NTZ, jaargang 47, nr. 1, maart 2021.

Back To Top